Oru Karshakante Almahathyaa Kuripp (ഒരു കര്‍ഷകന്‍റെ അത്മഹത്യാ കുറിപ്പ്) Malayalam Poem Written By Murukan Kattakada

Oru Karshakante Almahathyaa Kuripp (ഒരുകര്‍ഷകന്റെആത്മഹത്യാകുറിപ്പ്) Malayalam Poem Written By Murukan Kattakada


ഒരു കര്‍ഷകന്‍റെ അത്മഹത്യാ കുറിപ്പ്

ഇതു പാടമല്ലെന്റെ ഹൃദയമാണ് ...

നെല്കതിരല്ല കരിയുന്ന മോഹമാണ്..ഇനിയെന്റെ കരളും പറിച്ചു കൊള്‍ക..

പുഴയല്ല കണ്ണീരിനുറവയാണ് ...വറ്റി വരളുന്നതുയിരിന്റെ ഉറവയാണ്

ഇനിയെന്റെ ശാന്തിയുമെടുത്തു കൊള്‍ക

കതിരു കൊത്താന്‍ കൂട്ടുകിളികളില്ല

കിളിയകട്ടാന്‍ കടും താളമില്ല

നുരിയിട്ടു നിവരുന്ന ചെറുമി തന്‍ ചുണ്ടില്‍ വയല്‍ പാട്ടു ചാര്‍ത്തും ചുവപ്പുമില്ല

നാമ്പുകളുണങിയ നുകപ്പാടിനോരത്ത് നോക്കുകുത്തി പലക ബാക്കിയായി

ഇനിയെന്റെഇനിയെന്റെഇനിയെന്റെ ചലനവുമെടുത്തു കൊള്‍ക... ബോധ

വുമെടുത്തു കൊള്‍ക..............പാട്ടുകളെടുത്തു കൊള്‍ക............
No comments:

Post a Comment