Dashapushpangal /ദശപുഷ്‌പ ങ്ങള്‍/ മുക്കുറ്റി, ചെറൂള, തിരുതാളി……

Dashapushpangal /ദശപുഷ്‌പ ങ്ങള്‍/ മുക്കുറ്റി, ചെറൂള, തിരുതാളി……

ദശപുഷ്‌പ ങ്ങള്‍

1.മുക്കുറ്റി 2.ചെറൂള 3.ഉഴിഞ്ഞ 4.തിരുതാളി 5.പൂവാംകുറുന്നില


6.കറുക 7.നിലപ്പന 8.വിഷ്ണുക്രാന്തി 9.കയ്യുന്ന്യം 10.മുയല്‍ച്ചെവിയന്‍